Spring naar inhoud

Basisvaardigheden

Nederlands, rekenen, digitaal


Wil je beter Nederlands leren lezen en schrijven? Heb je moeite met digitale vaardigheden? Zijn rekensommen een drama? Op deze website vind je het complete formele en informele taalaanbod in de Drechtsteden. Naast dit taalaanbod zijn er ook activiteiten die niet direct gericht zijn op taalles, maar die wel nuttig kunnen zijn voor het oefenen van de taal. Denk hierbij aan fietslessen, kookgroepen of sollicitatietrainingen. Deze activiteiten staan ook op deze site en zijn terug te vinden bij activiteiten.


De onderstaande organisaties hebben een aanbod voor NT1 (Nederlands als moedertaal).