Spring naar inhoud
  • Ik kan zelf met de juf op school over mijn kinderen praten.

Waar kan u(w cliënt) terecht?

Nederlands, rekenen, digitaal

Nederlandstalige mensen die graag beter willen leren lezen en schrijven of moeite hebben met rekenen en digitale vaardigheden verwijs je door naar de organisaties die je vindt onder de knop "Waar kun je terecht?" 

Lees verder

Formeel onderwijs

Oefenen voor het examen

Ben je in Nederland met een verblijfsvergunning? Wil je het inburgeringsexamen of staatsexamen doen?
Bij welke scholen kun je hiervoor terecht? Lees meer over inburgeren

Informeel onderwijs

Oefenen met vrijwilligers

Wil je de Nederlandse taal oefenen met een taalmaatje of in een groep. Getrainde vrijwilligers geven op locatie of bij je thuis les.
Kijk voor de mogelijkheden bij het Taalhuis.

Activiteiten

Waar kun je nog meer naar toe?

Naast taallessen zijn er ook nog andere activiteiten waar je naartoe kunt. Denk aan sollicitatietraining, fietslessen, moestuinen, taalcafes enz. Dit zijn activiteiten die niet direct met taal te maken hebben, maar het zijn leerzame en ook leuke ontmoetingen waarbij altijd gesproken en geluisterd wordt.

Voor werkgevers

Van taal wordt iedereen gelukkiger


Een betere taalvaardigheid leidt tot minder fouten en herstel tijdens het werk, minder stress en een lager ziekteverzuim onder werknemers. Het zorgt ervoor dat werknemers hun vak op hun eigen niveau kunnen uitoefenen. Werknemers leren effectiever communiceren, zijn meer betrokken zijn bij de organisatie en werken veiliger en efficiënter.

Voor vrijwilligers

Op zoek naar leuk vrijwilligerswerk?


Als taalvrijwilliger kun je het verschil maken in iemands leven. Met slechts een paar uur per week geef je iemand de kans om zijn of haar basisvaardigheden te verbeteren, zoals lezen en schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Je leert bijvoorbeeld aan een deelnemer hoe je e-mails schrijft, een bijsluiter leest of een sollicitatiegesprek voert.

Ik kan mijn vrienden en familie nu een kaart of email sturen