Spring naar inhoud

Overzichtskaart

Informeel onderwijs

Oefenen met vrijwilligers


Wat is een taalhuis?

Een Taalhuis is een centraal punt waaruit een aantal vaste onderdelen worden georganiseerd. Taalhuizen is een initiatief van de Bibliotheek Aanzet en MEE Drechtsteden. Zij vormen een gezamenlijk kernteam en werken samen met verschillende welzijnsorganisaties en taalaanbieders in de regio. Een Taalhuis bestaat uit de volgende onderdelen: 


Taalpunt

Het Taalpunt is een herkenbare plek binnen het Taalhuis waar mensen informatie kunnen verkrijgen over de diverse taallessen (formeel en non-formeel); intake non-formeel aanbod; huiswerk kunnen maken; digitale en fysieke oefenmogelijkheden aanwezig zijn.
Hier staat ook de basiscollectie met les-, lees-, en spelmaterialen voor de vrijwilligers van de taaloefengroepen/taalmaatjes.

In elk Taalcafé kunnen deelnemers vanzelfsprekend huiswerkbegeleiding krijgen, deelnemen aan gespreksgroepen en/of schrijfgroepen, maar ook koffie en thee drinken.

Taalcafé

Het Taalcafé is een plek binnen het Taalhuis waar laagdrempelige activiteiten gericht op spreekvaardigheid worden georganiseerd. Voorbeelden zijn activiteiten die aansluiten bij onderwerpen zoals: geld, gezondheid, kunst, opvoeding, werk of digitaal.
Daarnaast kan een deelnemer in het Taalcafé fysiek en/of digitaal taalspellen spelen. Een volwassen taalcursist kan bijvoorbeeld ook met zijn of haar kinderen naar het Taalcafé komen om samen taalspelletjes te doen. 

Taaloefengroepen

Een Taaloefengroep bestaat uit een getrainde vrijwilliger die met een groep van 6 tot 8 deelnemers aan de slag gaat. Verder zijn er taalvrijwilligers die liever aan de slag gaan als taalmaatje of in kleinere groepen. Er wordt altijd rekening gehouden met deze wensen. 

Algemene Taaloefengroepen
Bij de algemene Taaloefengroepen oefenen de deelnemers de basisvaardigheden spreken, luisteren, lezen en schrijven.
De niveaus zijn van A0 (absolute beginners) t/m B2 (voorbereiding Staatsexamen II). 

De taaloefengroepen zijn bedoeld om extra leermeters te maken en geen inburgeringslessen met het keurmerk Blik op Werk.

Plezier in het leren van de Nederlandse taal staat voorop!

Specifieke Taaloefengroepen

 • Taal voor Thuis
  De cursus ´Taal voor Thuis´ helpt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door ´Taal voor Thuis´ worden de ouders zelf ook bekwamer in basisvaardigheden als lezen en schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Zij kunnen hun kind daardoor beter helpen bij zijn of haar ontwikkeling.

 • Voor ‘t zelfde geld
  ´Voor ‘t zelfde geld´ is een methode die speciaal gemaakt is voor mensen die hun administratie op orde willen brengen en houden en die moeite hebben met lezen, rekenen en schrijven. Door het volgen van de lessen, krijgen de deelnemers een goed overzicht van hun financiën en alles wat daarbij hoort.

 • Werk ze!
  ´Werk ze!´ is een methode speciaal voor laaggeletterden die op zoek zijn naar een baan. In ´Werk ze!´ zijn taalvaardigheden, zoals lezen en schrijven, gekoppeld aan arbeidscompetenties en aan vaardigheden die nodig zijn bij het zoeken en vinden van een baan, al dan niet vanuit een uitkeringssituatie.

 • Succes!´
  Succes!´ is een lesmethode voor volwassenen die beter willen leren lezen en schrijven. Ook kunnen zij oefenen met spreken en binnenkort ook met rekenen en digitale vaardigheden. In de oefenboekjes staan situaties uit het dagelijks leven en de werkomgeving van volwassenen centraal.

 • SpreekTaal
  Met de methode ´SpreekTaal´ kunnen anderstaligen beter Nederlands leren spreken, tot taalniveau A2. De methode is laagdrempelig, eenvoudig te gebruiken door taalvrijwilligers en uitgebreid getest in de praktijk.

 • EVA
  ´EVA´ richt zich op vrouwen die ambitie hebben, om  1) een opleiding te gaan volgen, 2) aan het werk te gaan of 3) een eigen onderneming te starten. Dit met als doel dat meer vrouwen economisch zelfstandig worden. De aanpak ´EVA´ is een onderdeel van de lokale ondersteuningsaanpak ´Taal voor het Leven'.