Spring naar inhoud

Herkennen & Doorverwijzen

Heb je als professional of organisatie behoefte aan een training 'Herkennen en Doorverwijzen van laaggeletterdheid'?
Hoe motiveer je iemand om met zijn taalvaardigheid aan de slag te gaan?

Wat voor soort vragen zou je kunnen stellen?

Misschien een keer oefenen met een acteur of van een laaggeletterde zelf horen hoe het is?


Neem dan contact op voor mogelijkheden rondom training met:


Bo Aarsbergen

T 06 24299897

E bo@lezenenschrijven.nl