Spring naar inhoud

De Buitenwacht

logo buitenwachtDe Buitenwacht is een intercultureel en interreligieus centrum in Dordrecht in de wijk Krispijn. In De Buitenwacht is het mogelijk elkaar te ontmoeten, initiatieven te ontplooien en te zoeken naar manieren om met elkaar in dialoog te blijven vanuit ieders eigenheid. De Buitenwacht steunt mensen in het (weer) deelnemen aan de samenleving. Concrete activiteiten zijn de koffie-inloop, wijkwinkel, samen aan tafel, creatieve werkplaats. Daarnaast biedt De Buitenwacht onder andere praktische persoonlijke ondersteuning bij het omgaan met internet en het aanmaken van accounts en profielen. Iedere maandagmiddag van 12.00 tot 15.30 uur.


Locatie

Bosboom Toussaintstraat 67, 3314 GB Dordrecht.
      

Kosten

Kleine bijdrage voor consumpties en/of materialen (koffie, thee, soep € 0,50, lunch € 2,00, driegangendiner € 4,00).

Doelgroep

Divers.                        


Toelichting

De Buitenwacht wil een gemeenschap zijn voor en door mensen die elkaar kunnen ontmoeten, elkaar versterken, samen activiteiten ontwikkelen en verschillen vieren. Uitgangspunt is dat de mensen aan de basis zelf initiatieven ontwikkelen en dat er vrijwilligers zijn die zich verwant voelen om het proces van ontmoeting te stimuleren. In geen geval moet voor de ander worden gedacht. Mensen worden geprikkeld om zelf en met elkaar zaken te doen; het initiatief wordt niet overgenomen.
 

Contact

Contactpersoon: Els Hauser
T 078 6131359
E kantoor@buitenwachtdordrecht.nl
www.buitenwachtdordrecht.nl


foto buitenwacht