Spring naar inhoud

Diverz

logo diverzEen veranderende maatschappij en een overheid die zich steeds meer terugtrekt en steeds meer overlaat aan de zelfredzaamheid van u als burger. Dit alles vraagt om een krachtige welzijnsorganisatie die inspringt op deze ontwikkelingen. Diverz is deze welzijnsorganisatie. Diverz motiveert, ondersteunt, faciliteert en enthousiasmeert in het bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoners van Zwijndrecht. Dit kan alleen met professionals die dicht bij de mensen staan.

 

De welzijnswerkers van Diverz zijn gericht op het ontwikkelen, verbinden en versterken van netwerken. Het kan gaan om individuen en groepen burgers, van jong tot oud. De welzijnswerkers werken altijd vraaggericht en gaan uit van de eigen kracht van het individu en de groep. Waar nodig biedt Diverz hulp met raad en daad en tijdens speciale weken brengen we belangrijke thema's onder de aandacht van opgroeiende jeugd, hun ouders en omgeving. Diverz is aangesloten bij de Vivera wijkteams en werkt samen met tal van organisaties in Zwijndrecht.


Een kijkje in de keuken….

In Kort Ambacht Zuid en Noord organiseert Diverz een kookactiviteit, de wijkkeuken. Hier komen mensen met verschillende culturele achtergronden samen om met elkaar te koken. Tijdens het koken komen er verschillende thema’s aan bod, zoals omgaan met geld, gezondheid, overgewicht en de Nederlandse Taal. Zo vertellen koks bijvoorbeeld in het Nederlands welke ingrediënten een gerecht bevat. De wijkkeuken is een groot succes in Hart van Meerdervoorten, nu ook in Xiejezo. De deelnemers koken niet alleen met elkaar, maar ze leren elkaar ook beter kennen en kloppen zelfs bij elkaar aan als ze hulp nodig hebben (samenredzaam). Deze interactie ontstaat niet vanzelf. De werkers van Diverz zijn professionele experts in het sturen hierop vanuit zowel de groepsprocessen als vanuit de individuele benadering. Op een ontspannen, informele manier gaan ze gesprekken aan, signaleren ze en analyseren ze waar de groep mee geholpen is. Vanuit de kookactiviteit stromen deelnemers door naar andere activiteiten, bijvoorbeeld om de Nederlandse taal te leren of naar vrijwilligerswerk bij het jongerenwerk of sociaal cultureel werk. De bezoekers die komen eten, komen uit alle hoeken van de wijk en uit alle lagen van de bevolking. Diverz legt hier verbindingen door kansarmen en kansrijken met elkaar in contact te brengen. De bezoekers ontmoeten elkaar dan soms ook buiten de Wijkkeuken, ze helpen elkaar en worden bijvoorbeeld Taalmaatjes. In de wijkkeuken legt Diverz talenten en wensen bloot  en koppelen de welzijnswerkers bezoekers aan elkaar en aan een passende activiteit, een training en/of vrijwilligerswerk.


Contact

T 078 619 12 76
info@diverz.info

www.diverz.info


Personeel van Diverz