Spring naar inhoud

Gilde SamenSpraak

gildeuilBij Gilde SamenSpraak gaat het om hulp bij het beter leren spreken en schrijven van de Nederlandse taal. Een zekere basiskennis van het Nederlands is hierbij noodzakelijk. Het Gilde beschikt over vrijwilligers die helpen.


De anderstaligen kunnen zich aanmelden per telefoon of via e-mail. Vervolgens kan een afspraak gemaakt worden voor een gesprek waarbij gekeken wordt naar de kennis van de Nederlandse taal. Hierbij wordt aangegeven dat de coördinator een passende vrijwilliger gaat zoeken. De bemiddeling is één op één. Dit kan een man of een vrouw zijn. De anderstalige kan voorkeursdagen en tijden aangeven. Dit gaat in onderling overleg. De coördinator bekijkt ook of de woonafstand tussen beide partijen te overbruggen is. 


Er wordt één keer per week één tot anderhalf uur met elkaar gesproken, waarbij de anderstalige kan aangeven wat zijn of haar voorkeur heeft.

Het is de bedoeling dat de afspraak wordt nagekomen en indien deze niet door kan gaan, van beide kanten, men telefonisch contact opneemt. De duur van het contact is in principe voor één jaar, maar er kan daarna bekeken worden of beide partijen doorgaan of stoppen.


Er is ook een spreekuur zonder afspraak: elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 15.00 uur tot 16.00 uur in het Stadswiel, Beverwijckstraat 49 in Dordrecht.


Kosten

De kosten voor de inschrijving zijn € 20,- per jaar.


Contact

T 078 6309550 of 06 30790164

T 078 6175089

E conversatie@gilde-dordrecht.nl 

www.gilde-dordrecht.nl