Spring naar inhoud

HorizonTaal


Soort opleiding

HorizonTaal

Inburgering A0-A1

 6 - 9 MAANDEN- 3 DAGDELEN = 213 - 320 uur

In deze basiscursus leert u de beginselen van de Nederlandse taal. U kunt na afloop van de cursus een basiswoordenschat gebruiken, korte zinnen maken, korte mededelingen lezen en beluisteren die gaan over uw bekende omgeving.

 

Inburgering A1-A2

 6 - 9 MAANDEN - 3 DAGDELEN = 213 - 320 uurDeze cursus heeft als doel om u naar het A2-niveau te brengen. Als basisgebruiker kunt u sociale gesprekken voeren en teksten begrijpen die gaan over uw belevingswereld. Dit zijn zaken die vertrouwd zijn, zoals school, werk, familie en directe omgeving.

 

Staatsexamen A2-B1

 6 - 9 MAANDEN - 3 DAGDELEN = 213 - 320 uur

Met deze cursus leert u de taal onafhankelijk te gebruiken. U kunt aangeven wat uw ambities, wensen en verwachtingen zijn. U kunt zelfstandig deelnemen aan een gesprek, U kunt hoofdzaken uit een (luister)tekst of gesprek halen. Voor de weg naar de arbeidsmarkt en het MBO-onderwijs vanaf niveau 3 en 4 wordt niveau B1 aanbevolen.

 

Staatsexamen B1-B2

 6 - 9 MAANDEN - 3 DAGDELEN = 213 - 320 uur

U kunt complexe teksten lezen en gesprekken voeren als u klaar bent met deze cursus. Teksten van de overheid en ambtelijke taal op B1-niveau kunt u makkelijk begrijpen. Literatuur, artikelen en meningen begrijpen/formuleren komen ook terug in het cursusaanbod.

 

Alfabetisering

10 MAANDEN - 3 DAGDELEN = 350 uur

Voor deelnemers die zich het Latijnse schrift nog eigen moeten maken, bestaat er een alfabetiseringscursus. De aangeboden lessen zijn op niveau Alfa A, B of C. De lessenreeksen van HorizonTaal zijn erop gericht om de deelnemer zoveel mogelijk zelfredzaam te maken en hen op Alfa C niveau te brengen. De aangeboden leerstof wordt in overzichtelijke stappen verdeeld zodat het zelfvertrouwen wordt vergroot. Wij werken in kleine groepjes met lesmateriaal van 7/43 en Diglin+. Daarnaast gebruiken wij authentiek lesmateriaal.Locatie

Adres

Wijkcentrum Xiejexo, Grote Beerstraat 10, 2516 BZ Zwijndrecht. 


                          

Toelichting

Wij maken gebruik van verschillende leermethodes om cursisten te laten leren. Geen groep of persoon is dezelfde, dus de docent past zijn of haar lesmethode aan. Verder gebruiken wij in iedere les een gebalanceerde mix van luisteren, spreken, lezen en schrijven. Wij promoten het onafhankelijke leren buiten de school en wij zorgen dat cursisten de taal ook echt gebruiken. Wij bouwen het gebruik van de taal op door eerst vaststaande structuren aan te bieden om dit vervolgens op een natuurlijke manier toe te passen. Hierbij geven wij adequate feedback. Wij laten cursisten individueel leren, of in groepjes van twee of meer. Onze lessen zijn interactief en er wordt veel herhaald. Een instrument bespelen leert men tenslotte ook niet door het slechts eenmaal te doen!

 

Contact

Didi Boekstaaf

085-0606708

taal@horizontaal.nu

www.horizontaal.nu