Spring naar inhoud

Leger des Heils W&G ZWN

logo leger des heils

Soort opleiding

Bij het 50|50 workcenter aan de Marconiweg in Dordrecht worden iedere woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur taallessen gegeven aan deelnemers. Waarbij o.a. kan worden getraind voor het VCA certificaat. Voor deelname kan contact worden opgenomen met: RVossepoel@legerdesheils.nl

Het gaat bij deze lessen om maatwerk per deelnemer.

 

Bij de huiskamer van de buurt – Bij Bosshardt – in Papendrecht en Zwijndrecht worden vooral taallessen gegeven aan mensen waarvoor de Nederlandse taal een nieuwe taal is (NT2).

Voor mogelijke deelname kan tijdens openingstijden bij de Bij Bosshardt worden binnen gelopen met de vraag of hier nog ruimte is. Dit zijn groepslessen.

 

Mensen die begeleiding thuis ontvangen van het Leger des Heils kunnen thuis taallessen volgen in Dordrecht, Gorinchem e.o.. Het gaat bij deze lessen om maatwerk per deelnemer.

 

In Gorinchem is gestart met taallessen aan enkele cliënten van Huis & Haard (Beschermd wonen) aan het Heerenlaantje. Verder worden er aan de jongvolwassenen bij het project Kamers met Kansen lessen gegeven die vooral gericht zijn op computervaardigheden en budget. Het gaat bij deze lessen om maatwerk per deelnemer.

 

Deelname 50|50 en Bij Bosshardt zijn toegankelijk voor iedereen. De andere mogelijkheden zijn toegespitst op mensen die begeleiding van het Leger des Heils ZWN krijgen.

Voor de diverse opties kan ook contact worden opgenomen met l.veldkamp@legerdesheils.nl


Locaties

• 50|50 Workcenter Marconiweg 8 te Dordrecht
• Bij Bosshardt PapendrechtStaringlaan 3 te Papendrecht
• Bij Bosshardt ZwijndrechtHelmerstraat 27 te Zwijndrecht
• Huis & Haard GorinchemHerenlaantje 28 te Gorinchem
• Kamers met KansenP/a Kromhout 110 te Dordrecht
• Bij deelnemers thuisDrechtsteden en AV regio


Kosten

Geen.


Doelgroep

Deelnemers maatschappelijke opvang en GGZ

Bij Bosshardt: mensen uit de buurt (maar iedereen is welkom)


Contact

contactpersoon: Liesbeth Veldkamp – coördinator laaggeletterdheid ZHZ Leger des Heils W&G ZWN

T: 088-0655 674

E: l.veldkamp@legerdesheils.nl

W: www.legerdesheils.nl/zuidwest-nederland