Spring naar inhoud

Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS), activiteiten

logo swsBuurthuiskamer Het Vogelnestje

Woon je in één van de 10-hoogflats of daar in de buurt? Kom dan een keer langs bij het Vogelnestje. Er is elke doordeweekse dag koffie-inloop van 10.00 tot 12.00 uur. Door met andere bezoekers te praten oefen je automatisch de taal en het is nog gezellig ook! Je kunt ook meedoen met een van de activiteiten. Gezellig en goed voor de taal!

Voorbeelden van activiteiten in Het Vogelnestje:

  • Maandagochtend Naaiatelier: maak gebruik van een naaimachine of krijg advies van vrijwilligster Ina. € 1,00 incl. koffie.

  • Maandagavond: speciaal voor jongeren die op de middelbare school zitten geeft Hart voor Elkaar huiswerkbegeleiding.

  • Elke tweede woensdagochtend van de maand: Zwangeren Café: praat met andere zwangere vrouwen of stel vragen aan de verloskundige.

  • Donderdagmiddag: Kookclub. Vrouwen koken met elkaar. € 1,50 voor de boodschappen.

Locatie

Buurthuiskamer Het Vogelnestje, Havikstraat 5, Sliedrecht, T 0184 667855.


Kosten

€ 0,60 voor koffie. De prijs verschilt per activiteit.


Doelgroep

Buurtbewoners van de Vogelbuurt Noord (maar iedereen is welkom).


Multiculturele Vrouwengroep

De vrouwengroep is voor alle vrouwen die beter Nederlands willen leren, andere vrouwen willen ontmoeten en mee willen doen in de Sliedrechtse samenleving. Op woensdagochtend zijn er themalessen. Voorbeelden van thema’s: gezondheid, verkiezingen, wandelen door Sliedrecht met de geschiedkundige vereniging, het huwelijk, financiën… Eigenlijk alles waar de deelneemsters meer over willen weten of verder over willen praten. Op donderdagochtend gaat het echt over taal. Vrouwen worden ingedeeld in groepjes naar niveau.


Locatie

De Reling, Industrieweg 13, Sliedrecht.


Kosten

Op dit moment nog gratis.


Doelgroep

Vrouwen die beter Nederlands willen leren en zich thuis willen voelen in Sliedrecht.


Contact

Contactpersoon: Judy Weterings
T 0184 416 729
Ej.weterings@welzijnswerksliedrecht.nl
www.welzijnswerksliedrecht.nl


foto kookclub