Spring naar inhoud

Taalhuis Dordrecht West


Taalpunt


De Bibliotheek AanZet, De Savornin Lohmanweg 110, 3317 LA Dordrecht. 

Iedere donderdag van 14.00 - 16.00 uur.


Digitaal oefenen met taal


De Bibliotheek AanZet, De Savornin Lohmanweg 110, 3317 LA Dordrecht. 

Inloop op iedere eerste zaterdag van de maand van 11.00 - 13.00 uur.


Taalcafé


De Crabbehoeve, Van Karnebeekstraat 2, 3317 KX Dordrecht

Tijden onbekend


Contactpersoon

Remko Jas, Bibliotheek AanZet

T 06 43483250 rjas@debibliotheekaanzet.nl 


Taaloefengroepen


Locatie

Trefpunt de Nieuwe Stoof, De Savornin Lohmanweg 100, 3317 LA Dordrecht.


Contactpersoon

Naima Darkaoui, MEE Drechtsteden 

T 06 20604790  E naima.darkaoui@meedrechtsteden.nl


Locatie

Wijkcentrum de Admiraal, Admiraalsplein 413, 3317 BK Dordrecht.


Contactpersoon

Maudiene Romano, MEE Drechtsteden
T 06 11568367 
E maudiene.romano@meedrechtsteden.nl