Spring naar inhoud

Vluchtelingenwerk

logo vluchtelingenwerk

Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben ontvangen, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland begeleidt de vluchtelingen die in de gemeenten in de regio komen wonen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan.


Maatschappelijke begeleiding

De begeleiding begint met ondersteuning bij het opbouwen van een bestaan in de nieuwe woonplaats van de cliënt. In samenwerking met gemeenten en woningcorporaties, ondersteunt VluchtelingenWerk deze mensen bij alle praktische stappen die zij hierbij moeten nemen. Dit varieert van ondersteuning bij het afsluiten van een huurcontract, het aanvragen van een uitkering, het helpen bij het inrichten van het huis, tot het aanmelden van kinderen bij een school.
Na deze begeleiding volgt een traject dat gericht is op de zelfredzaamheid van vluchtelingen en participatie in de samenleving.


Informatie, advies en voorlichting

Vluchtelingen die het traject van maatschappelijke begeleiding doorlopen hebben, kunnen terecht op het inloopspreekuur voor informatie, advies en voorlichting.


Voorlichting en belangenbehartiging

VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland komt op voor de rechten van de vluchtelingen en werkt aan het vergroten van het draagvlak voor vluchtelingen en asielzoekers in de samenleving.  Eén van de projecten die bijdragen aan dat draagvlak is het scholierenproject, waarin vrijwilligers en vluchtelingen in koppels gastlessen geven op middelbare scholen.