Spring naar inhoud

Voor werkgevers

Ik kan nu op facebook en online iets opzoeken

Beter kunnen lezen en schrijven maakt werkgevers en werknemers gelukkiger!

 

Taal is een belangrijke werknemersvaardigheid die op alle niveaus in een organisatie een belangrijke of heel belangrijke rol speelt: van contracten die foutloos moeten worden opgesteld tot het maken van roosters, maar ook voor het schrijven van overdrachten of dossiers.

 

Beperkte en geringe kennis van taal, kan zorgen voor lagere productiviteit, hoger ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, verminderde doorgroeimogelijkheden en vormt uiteindelijk een financieel risico voor uw organisatie.

Mensen schamen zich meestal als ze moeite hebben met lezen en schrijven. Ze verbergen zoveel mogelijk dat ze vrijwel niet kunnen lezen en schrijven en vermijden situaties waarin dat wordt gevraagd. Vaak wordt een lage taalvaardigheid pas duidelijk voor derden wanneer dit herkent wordt door professionals die getraind zijn om een lage taalvaardigheid te herkennen.

 

In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3. Een lage taalvaardigheid komt overal, dus ook binnen bedrijven bij werknemers, voor. Landelijk zijn zo’n 700.000 werknemers laaggeletterd. Zeker nu werkzaamheden als gevolg van de digitalisering en nieuwe technologieën steeds ingewikkelder worden en om steeds meer communicatie vragen.

Lage taalvaardigheid komt niet alleen bij laagopgeleiden voor, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

 

Lage taalvaardigheid op basis van genoten onderwijs

Alleen lager onderwijs

42 %

VMBO of MBO 1

38 %

MBO 2, 3 of 4

9 %

HAVO of VWO

3 %

HBO of wetenschappelijk onderwijs

2 %

(cijfers van st Lezen & Schrijven)

 

Vandaar dat het ministerie van SoZaWe het initiatief genomen heeft voor het Taalakkoord. Het Taalakkoord is een netwerk van werkgevers, die bereid zijn om te investeren in de taalvaardigheid van hun medewerkers. Door de activiteiten van het Taalakkoord worden werkgevers  ondersteund om de taalvaardigheden van werknemers, voor wie taalvaardigheid mogelijk een belemmering is voor het huidige- of toekomstige functioneren, duurzaam te verbeteren.

 

Er is een subsidie 'Tel Mee met Taal' beschikbaar om de taalvaardigheid van werknemers te verhogen. Deze subsidie is aan te vragen in de periode januari t/m juni 2018.
Voor meer info:
www.telmeemettaal.nl en www.steunpuntbasisvaardigheden.nl

 

Voor meer info
Heb je vragen of wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met het 'Taalakkoord; actieplan taalvaardigheid werknemers Drechtsteden' voor onafhankelijk advies:

  • Bo Aarsbergen (T 06 24299897, E bo@lezenenschrijven.nl)
  • Loud Mommersteeg (T 06 27890238, E loud.mommersteeg@uwv.nl)

 


Het team van Baanbrekend Drechtsteden telt ongeveer twintig medewerkers.