Spring naar inhoud

Vraagbaak voor taalvrijwilligers

De klankbord 

Deze bestaat uit een groep ervaren vrijwilligers die verschillende expertises hebben en u zo kunnen adviseren bij het geven van gedegen lessen. 


Heleen Meinster heeft jaren voor de klas gestaan en is nu bezig met het behalen van haar opleiding tot Docent NT2. Ze heeft een rijke ervaring in het maken van goede gestructureerde lessen. Ze kan u alles leren over het maken van goede lesplannen, stap voor stap de stof aan bieden en het toetsen van cursisten. Als u hierover advies wilt kunt u mailen naar: hmeinster@xs4all.nl 


Cor Versluis is onze kenner op het gebied van al het materiaal dat ooit voor NT1 of NT2 is uitgegeven. Hij beheert samen met Ben Versluis de bibliotheek op de Koloriet. Mede dankzij zijn inspanningen en advies is de bibliotheek aangelegd en zijn tientallen vrijwilligers aan de slag gegaan met geschikt materiaal. Daarnaast kan hij je ook de weg wijzen op het wonderlijke web. Als je advies wilt over materiaalkeuze kun je mail naar: c.versluis@hccnet.nl


Ben van Wijngaard is een doorgewinterde docent NT2 en heeft een rijke ervaring voor de klas. Hij kan alles vertellen over geschikt materiaal, goede gedegen lessen en wet en regelgeving rond DUO. Heb je vragen over of jouw cursist inderdaad moet inburgeren en hoe dat in zijn werk gaat dan kun je hiervoor advies inwinnen via: bwijngaard@chello.nl


Truus van Domburg heeft veel ervaring met het lesgeven aan de allerhoogste niveaus. B1, B2 of zelfs C1, ze draait er haar hand niet voor om. Als uw cursist aan het eind van zijn inburgeringstraject komt en u twijfelt wat u hem nu nog meer kan bieden helpt Truus u graag op weg. Vraag haar advies via: truusvandomburg@gmail.com


Anna-Maria Appeldoorn heeft lang gewerkt met kinderen in het speciaal onderwijs. Daardoor weet zij alles over het aanleren van klanken, het goed laten beklijven van woorden en het leren schrijven van de letters. Zij vindt elke keer weer inventieve manieren om stof aan haar cursisten over te brengen. Vooral cursisten met een Aziatische achtergrond zijn haar specialiteit. Haar advies kunt u inwinnen via: amappeldoorn@hotmail.com