Spring naar inhoud

Waar kan u(w cliënt) terecht?

Als er hulp nodig is...

  • bij het beter leren lezen en schrijven
  • het werken met de computer
  • het overzien van uw financiën


...dan vindt u op deze website alle organisaties die u in de Drechtsteden kunnen helpen. 


Er zijn drie soorten taalonderwijs:


  • Formele aanbieders
  • Informele aanbieders
  • Aanbieders vanuit de WEB


Formeel onderwijs


Formeel is onderwijs dat gecontroleerd wordt door Blik op Werk of de onderwijsinspectie. 

Als jong kind gaat u naar de basisschool of de middelbare school. Hier vindt u een overzicht van scholen https://10000scholen.nl/zoeken

Jongeren onder de 18  die eerst taalles moeten volgen voordat ze in het reguliere onderwijs instromen gaan naar een ISK, internationale schakelklas. De Organisatie LOWAN geeft hierover meer informatie.  https://www.lowan.nl/ 


Daarna kunt u doorstuderen aan het MBO, HBO of de universiteit. 

MBO https://www.mbostart.nl/ 

HBO of universiteit https://www.studiekeuze123.nl/ 

U heeft dan vaak een lening nodig https://duo.nl/particulier/studiefinanciering-aanvragen/mbo-hbo-of-universiteit.jsp

Statushouders die door willen studeren op een hogeschool of universiteit kunnen https://www.nuffic.nl/en/ en https://www.uaf.nl/home/english vragen voor hulp en advies.


Voor volwassenen die moeten inburgeren zijn er taalscholen die onder controle staan van Blik op Werk. Alleen scholen met het Keurkmerk mogen hun nota`s indienen bij DUO. Zonder een keurmerk moet u vaak zelf de kosten betalen, dus het is belangrijk altijd deze site https://www.blikopwerk.nl/ te raadplegen voor u zich ergens inschrijft. https://www.taalonderwijsdrechtsteden.nl/formeel-onderwijs 


Informeel onderwijs


Voor informeel of nonformeel onderwijs kunt u terecht bij een taalhuis. Dat is een paraplu waarin verschillende organisaties samenwerken om taalbeperkingen aan te pakken. Er is altijd een taalpunt en soms ook een taalcafé waar extra met spreekvaardigheid geoefend kan worden. Er werken veel enthousiaste vrijwilligers die u extra bijles kunnen geven. Deze hebben geen Keurmerk. Dat betekent dat de uren die u hier maakt niet meetellen bij DUO voor uw inburgeringsplicht.  https://www.taalonderwijsdrechtsteden.nl/informeel-onderwijs 


Daarnaast zijn er activiteiten die nuttig kunnen zijn om de taal en gelijk iets nieuws te leren zoals fietslessen, kookgroepen of sollicitatietrainingen. Deze activiteiten zijn te vinden op https://www.taalonderwijsdrechtsteden.nl/andere-activiteiten

Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB)


Vanuit de Wet Educatie & Beroepsonderwijs (WEB) heeft de gemeente speciale programma`s. Die zijn bijvoorbeeld voor mensen die niet mogen inburgeren of die extra snel willen inburgeren en gelijk een vak leren. Vaak is dit een gratis, maar kort programma. U kunt daarna altijd nog bij de taalhuizen terecht.


Voor 2018-2019


Voor: Taalondersteuning op vrijwillige basis voor kandidaten met NT1 of NT2 die extra bijles willen met behulp van een getrainde vrijwilliger naast hun inburgeringslessen of als ze niet inburgeringsplichtig meer zijn en laagdrempelig willen oefenen. Leren is meters maken. Alle niveaus. 

Aanbieder: Taalhuizen (kijk hier op de website voor de dichtstbijzijnde taalhuis) https://www.taalonderwijsdrechtsteden.nl/informeel-onderwijs


Voor: Licht Verstandelijke Beperkte Volwassenen (LVB) en volwassenen die moeite hebben met leren (NT1 en anderstalig) 

Aanbieder: Prago https://sites.google.com/prago.nl/home/welkom


Voor: Volwassenen vanaf 18 jaar met Nederlands als moedertaal die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Ook voor NT1.5 (b.v. Antilianen, Surinamers en anderstaligen die vloeiend Nederlands spreken en verstaan).

Aanbieder: Sagenn https://www.sagenn.nl/


Voor: Anderstaligen NT2 op alle niveaus die niet meer onder de inburgeringsplicht vallen. Zij krijgen een opleidings- en loopbaangericht taaltraject met mogelijkheden voor participatie in de samenleving, ht vinden van werk of een opleiding tot startkwalificatieniveau. 

Aanbieder: ROC Da Vinci College https://www.davinci.nl/educatie/nederlands-als-tweede-taal


Voor: de midden- en hoogopgeleide NT2 doelgroep met een hoog denkniveau die we opleiden voor Staatsexamen I of Staatsexamen II met als doel uitstroom naar een opleiding HBO/universiteit of werk. 

Aanbieder: Sagenn https://www.sagenn.nl/


Waar hoor ik thuis?


Mocht u twijfelen waar u of uw cliënt thuishoort dan kunt u via http://taaltoets.eu/voor-doorverwijzers/ een test doen. Die laat u dan precies zien of u in het formele of informele onderwijs het beste geholpen wordt. Daarna kunt u op de pagina Formeel onderwijs en Informeel onderwijs terecht voor verdere hulp in uw stad. Ook kunt u contact opnemen met de coördinator in de Drechtsteden via: nurdan.dincer@meeplus.nl.